Kallelse till Årsmöte 2021

Datum: lördag den 10 juli 2021

Kl. 10:00 – 13:30

Plats: Kulturpunkten, Gottsunda Centrum

Hjärtligt välkomna!!

SIU Styrelse/

Ordförande: Amil Sarsour

SIUs årsmöte lördag den 10 juli 2021

Dagordning

 • Samling, registrering, utdelning av årsberättelse och revisionsberättelse
 • Mellan kl. 9.30–10.00 
 • Val av årsmötets ordförande
 • Val av sekreterare och protokolljusterare
 • Val av två rösträknare
 • Godkännande av kallelse (årsmöteskallelsen skall utgå en månad i förväg)
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse år 2020 (handlingar utdelas vid årsmötet)
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter (valberedningens förslag)
 • Förslag om föreningens firmatecknare (styrelsens förslag: ordföranden och kassören har rätt att var för sig teckna föreningens firma)
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant (valberedningens förslag)
 • Val av två valberedningar och en suppleant (Årsmötes förslag)
 • Verksamhetsplan och budget för år 2021
 • Motioner och styrelsens förslag till reviderade stadgar
 • Övrigt
 • Avslutande
 • Gemensam lunch ca 13.30 (Beställnings på plats)
 • Fika ca 11.45–12.00

OBS!

 • Sista anmälningsdag är måndag den 3 juli till (info@siuppsala.se)
 • Max två representanter från varje förening.
 • Representanter måste ha fullmakt från sina föreningar.
 • Motionen till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senat 30 juni 2021.
 • Årsmöte bara till medlemsföreningar som betalde sina medlemsavgifter.
 
Tack för att du delade vår artikel! Klicka och gilla oss också nedan så får du reda på när vi lägger upp fler artikelar och intressanta nyheter. Tack för din stöd!
Send this to a friend