Samarbetsorganisationen för invandrare föreningar i Uppsala (SIU)

IKK mötesprotokoll 1

Datum och tid: 16 augusti. 2021, kl. 18h30- 19h30 hållit sitt första styrelsemöte

Plats: Mötet ägde rum via Zoom, digital

Närvarande: Francia, Nabiat, och Bitota

Anmält Frånvaro: Bahar, Najia och Samia

Ej anmält deltagandet:

1 § Francia öppnat möte.

2 § Styrelse har fastställt möte.

3§ dagordning:

  • Bestämma en dag för att kunna träffa Linnea Netin, Delprojektledare från Nya Kompisbyrån
  • Bestämma aktiviteter under hösttermin. Handlingsplan
  • övrigt

3 § Styrelse godkände dagordning.

4 § Francia ska skicka e-post till linnea för att kunna träffa IKK fredag den 20 augusti kl 16h00. Antigen fysiskt eller via zoom. Linnea får avgöra

5§ veckan 34: IKK invigning den 23 augusti 2021 kl 16h00

6§ veckan 35: Linnea ska träffa kvinnor som blir intresserat att delta på hennes studie

7§ Vecka 36: Kväll sopa

8§ Vecka 37: Föreläsning angående Covid-19

9§ vecka 38 : Female Genital Mutulation föreläsning eller seminar

10§ Vecka 39 Körkortföreläsning

11§ Övrigt

Nästa IKK styrelsemöte är 23/08

Vid penna                                                                                                                             Justerare

Bitota Sparf                                                                                                                        Francia Ericsson

 
Tack för att du delade vår artikel! Klicka och gilla oss också nedan så får du reda på när vi lägger upp fler artikelar och intressanta nyheter. Tack för din stöd!
Send this to a friend