SIU:s ORDFÖRANDEKONFERENS 2021

Datum: lördag 16 oktober 2021

Plats: SIUs lokal, Skolgatan 18

Tid: 9.30-14

Varmt välkomna till SIU ordförande konferens.

Lördag den 16 oktober 2021

Plats: SIUs lokal, Skolgatan 18

PROGRAM:

10.00- 10.30 Registrering, kaffe, te …

10.30 -10.40 Välkommen och presentationsrunda

10.40 – 11:30 SIUs Representations; roll och aktivitet under 2020. Verksamhetsplan och budget år 2021

11.30-11.45 Paus, kaffe ..

11.45– 13.00 Medlemmarnas aktiviteter, varje förening kan berätta om sina aktiviteter och erfarenheter.

13.00–13.30 AMN, informera om riktlinjerna för föreningsbidrag.

14:00 – 15.00 Gemensam Lunch

Anmälan till: info@siuppsala.se

Sista anmälan är 6 oktober 2021

Max två representanter från varje förening

Hjärtligt välkomna till en givande dag.

SIU:s styrelse via

Zuhair Ammya

SIU:s ordförande