Siu-programmet på svenska innehåller SIU:s nyheter, Nyheter Uppsala och Riksnyheter.
Berika din fritid med information och musik.
Nyhetsuppläsare: Signe Rudberg Selin och Martin Suparno Ekström
Producent: Fayez Abo Steiteh – siu