8 mars SIU internationella kvinnokafe uppmärksamma den Internationella kvinnodagen på SIUs lokal, Skolgatan 18
Gäster var och program
1-SIU Välkomnar alla.
2-Andie Stendin och Mai Greitz från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala ADU.
3-Fana Habte- pratar om sitt arbete i Könsstympning.
4-Terraffen Bernadita Nuñez Delgash Levin. Pratar om kvinnojouren.
5-Marika Hjorth Arora- Uppträder med orientalisk Dans
6-Martin Surpano Ekström – Musik och Poesi.