Siu-programmet på Engelska innehåller SIU:s nyheter, Nyheter Uppsala och Riksnyheter.
Berika din fritid med information och musik.

Nyhetsuppläsare: Helena.afz
Producent: Fayez – siu