Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, SIU, etablerades 1986 och har stor erfarenhet av integrationsområdet och har organiserat fadderverksamhet sedan 13 år tillbaka.  I år startar vi en ny verksamhet med ukrainska flyktingar och inriktar oss på familjer med barn. Målet är att den ukrainska familjen genom projektet ska få en närmare förståelse av hur det är att leva och bo i Sverige särskilt som familj med barn. Målet är att bygga sociala relationer och att båda familjer ska få ett socialt och kulturellt utbyte.  

Fadderfamiljen åtar sig att kunna träffa den andra familjen vid två tillfällen i månaden, ca. två timmar om gången. Första träffen i månaden träffas familjerna individuellt och vid andra träffen gemensamt med andra familjer inom projektet. Under träffarna kommer familjerna få tillfälle att lära känna varandra, prata intressen och kultur m.m. Det kan även komma att planeras en gruppresa, t.ex. till en historisk plats i Uppland, och i så fall en gång per termin. 
Fördel om någon/några i fadderfamiljen har erfarenhet av att tala/förstå ukrainska eller ryska, om inte kommer det finnas tolkar tillhands. Önskvärt är också om man har erfarenhet av egen eller någon anhörig som har någon form av funktionsnedsättning.  

Målet är att den nyanlända familjen ska stöttas i sin integration, stärka sin svenska och få ett ökat välbefinnande.

Minsta åtagande

Fadderfamiljen åtar sig att kunna träffa den andra familjen vid två tillfällen i månaden, ca. två timmar om gången.

När och var sker uppdraget

Träffarna sker kvällstid och kan sammanfalla vardag eller helg.

Länk till källa