Siu-programmet på svenska innehåller SIU:s nyheter, Nyheter Uppsala och Riksnyheter.
Berika din fritid med information och musik.

Nyhetsuppläsare: Mohammad Diraoui

Producent: Fayez Abo Steteh
Ansvarig utgivare: Zuhair Ammya