EU valdebatt 27 maj 2024 på SIUs lokal. Politiker: Gustaf Lantz (S), Jenny Lundström (MP), Erik Weiman (M), Ilona Szatmari Waldau (V), Eva Edwardsson (L) och Maria Rosander (KD)

 • EU valdebatt, måndag 27 maj 2024
  Dagordning:
  17.00-17.30 fika och samling
  Välkomna av SIUs ordförande
  17.30- 18.15 Kort representation av partiernas program
  – Varje parti får 2 minuter för varje fråga
  Frågor:
 • Klimatfrågan är viktig för alla överallt på jorden.
 • Vad har din partiställning till klimatet?
 • Asyl är en grundläggande rättighet att bevilja till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning.
  Vad har din partiställning till Asylrätten?
 • Det finns några planer att upprätta en asylmottagande utanför EU.
  Vad har din partiställning till asylmottagande?
 • Hur kommer du och ditt parti jobba för att Uppsala och Uppsala län ska dra nytta av EU?

18.15- 19.00 Frågor från publiken
19.00 Tackar för kvällen

IMG-20240528-WA0010

Bild 1 av 15