4 juni SIU deltog i Sakråd på Arbetsmarknadsdepartementet. Bitotat, M. Hassan och Amil representerade SIU.

Temat för Sakråd  Preventiva och trygghetsskapande åtgärder för att öka integrationen och minska utanförskapet, med fokus på unga.

2024-Sakrad-pa-Arbetsmarknadsdepartementet9

Bild 1 av 14