Radio SIU den lokala digital radion i Uppsala.

 – Din närmaste radiostation –

En viktig fråga för SIU har under flera år varit att fortsätta med radioverksamheten. SIUs närradioverksamhet är ett initiativ med syftet att skapa en mångkulturell information, detta sätter fokus på aktuella samhällsfrågor i samarbete med myndigheter, förvaltningar, och andra organisationer. Allt detta görs via SIUs eget radioprogram.

Föreningarna kan också tala om aktiviteter de har på gång, och göra reportage.

Den kulturella, språkliga och erfarenhetsmässiga mångfald som SIUs föreningar besitter, resulterar i att aktuell samhällsdebatt och samhällsinformation når de invandrare på svenska och deras respektive språk.

Av erfarenheterna vet vi att digital radion SIU är den  enda kanalen för många invandrare för att få veta om vad som händer i kommunen, övriga Sverige och hemlandet. För dem är Radio SIU en viktig informationskälla.

Framför allt är det många av de äldre invandrarna som inte kan det svenska språket väl.
En viktig fråga för SIU har även under detta år varit att fortsätta med radioverksamheten.

SIUs digitalradioverksamhet är ett initiativ med syftet att skapa en mångkulturell information, detta sätter fokus på aktuella samhällsfrågor i samarbete med myndigheter, förvaltningar, och andra organisationer.

Radio SIU är den  enda och unika radio stationen i Sverige som sänder på 12 olika språk. Vi är bästa på att ge information till samhället på olika språken.

Vi sänder också radio programmen  på Radio RIU hemsida .  På den sida kan ni lysna på sändningarna eller bläddra i gamla sändningarna. RIU webbradio

  • Från och med 20180101 lades ner RIU sina FM sändningar . Ändrades namn till Radio SIU. Sändningar skall föras som digital som Tex. facebook, poodcast och http://www.siuppsala.se/radio/