Ett projekt för ökad integration och minskad utanförskap.
Vi vill på ett konkret sätt hjälpa till att skapa en integrationsprocess i skolan.
Projektet ämnar samla de individuella insatserna för att under en viss tid sammanföra elever, nyanlända och deras skolkamrater i vanliga klasser, och att skapa goda och pågående relationer i skolan och samhället.