Mångfald julbord för ensamkommande och nyanlända

SIU har bjudit i lördags 16 dec. 2017; kl.18-20 ensamkommande och nyanlända på ett mångfald julbord (mat och söta bakelse från 8 länder), Sverige, Palestina, Afghanistan, Eritrea, Colombia, Syrien, Kurdistan och Iran.

SIU ordförande Amil Sarsour, Naja Afzali och Nebiat Tzeaghe har välkomnat deltagare på fyra språk, Svenska, arabiska, dari och tigrinja.

Projekt ledarna Salem Sarsour och Sofia Köing har informerat om projektet ” Sträck ut din hand mot min hand” som inriktat för ensamkommande.

Helena Parrow Luciagrupp har bjudet på en mycket fin Luciatåget.  En grupp nyanlända unga män från Syrien och Palestina har sjunget för Jerusalem på arabiska. Martin Piano har sjung sin sång ” Välkommen hem” på svenska. Ismail Ötekivilcim sjung på turkiska och kurdiska.  Och Ibrahim Hiat grupp sjung på dari.

Det ca 200 ensamkommande och nyanlända som deltog under kvällen.

Plats: Vaksalaskolan, Uppsala

Datum och Tid: lördag 16 dec. 2017; kl.18-20

Kvällen ordnas av SIU I samarbete med Internationella kvinnokaffet och projektet ” Sträck ut din hand mot min hand” varit ansvariga för engagemangen.

Amil Sarsour