20180206

Paret  Amira Omarin och Moufak Halabi bjöd Datakurs deltagarna Arabiska mat ris med ärter, Taboleh, Frikeh soppa, Kebab och bulgur i SIU.

Vi tackar till Amira och Mufak för de goda mat.