Dialogmöte den 21 februari 2018

Den 21 februari 2018 hölls första dialogmöte för året. Temat för dialogmöte var ”Hur kan vi stödja ungdomar som organiserar sig själva mot våld och kriminalitet”

Vi på demokratiprojektet vill tacka alla deltagande politiker från Socialdemokraterna i Uppsala, Moderaterna i Uppsala, Vänsterpartiet i Uppsala, Gottsunda bibliotek, Gottsunda dans och teater, Kontakten/Studjefrämjande, La softa, Hyresgästföreningen i Gottsunda, Treklangen och minst men inte sist medborgarna i Gottsunda.

Vi ses nästa dialogmöte

Datum: 21 mars 2018
plats: Kulturpunkten
Tid: kl. 18.00 – 20.00

Meshesha & Salem