En grupp från olika organisationer och kommuner i Turkiet besökte SIU om integration .