Lisa Pettersson från Stadsmissionen föreläste om ”Bli fadderhem”