INTERNATIONELLA KVINNOKAFÉET har startat en Sticknings kurs under vår 2018, varje måndag kl. 17-18 och varje fredag från kl. 10-11.

Plats: SIUs lokal

kal 2018