Inbjudan

Valdebatt i Uppsala 2018

SIU bjuder ER, politiska partierna i Uppsala till paneldebatt:

 

Datum

Dag

Tid

Plats

1

15 augusti

onsdag

18.00-20.00

Stenhagens kulturcentrum

2

22 augusti

onsdag

18.00-20.00

Gottsunda, Kulturpunken

3

29 augusti

onsdag

18.00-20.00

Sävja (plats meddela senare)

4

3 september

måndag

18.00-20.00

Stan, SIUs lokal

Vi skickar ämnet och frågorna en vecka innan paneldebatten.

Kan ni vara sälla och informera oss vem som kan komma att representera era partier i de fyra områdena?

Alla är varmt välkomna

För mer information kontakta:

Andargachew Meshesha

Info@siuppsala.se

*************************************************************************************************************

Val 2018

9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting.

Vi ska då välja dem vi vill ska representera oss nationellt i riksdagen, men också lokalt på kommunnivå och regionalt i landstinget.

Här får du veta allt det viktiga inför de tre valen.

Sverige håller allmänna val vart fjärde år. Då väljer vi bland annat en ny riksdag som ska styra Sverige under de kommande fyra åren. Riksdagen röstar sedan fram en statsminister som ska sätta ihop och leda regeringen.

Alla röstberättigade har var sin röst i de tre valen. Du röstar på partier och eventuellt en nominerad kandidat. Det du röstar på är hemligt, ingen ska få veta vilket parti eller person du vill ska företräda dig.

Riksdagen har 349 platser som fördelas efter valresultatet. För ett parti ska få plats i riksdagen krävs minst 4 procent av rösterna (eller 12 procent i en valkrets).

Vem får rösta riksdagsvalet?

Du måste ha fyllt 18 år senast valdagen 9 september för att rösta. Du ska vara svensk medborgare och någon gång ha varit folkbokförd i Sverige, uppger Valmyndigheten.

Är du bosatt utomlands har du rösträtt i riksdagsvalet, du måste förnya din plats i röstlängden vart tionde år. Läs mer här. 

Vem får rösta kommun- och landstingsval?

För kommun- och landstingsval finns andra regler. Du måste inte vara svensk medborgare, men du ska vara skriven i Sverige, i vissa fall i mer än tre år.

Hur går valet i Sverige till?

30 dagar före valet upprättar valmyndigheten en röstlängd med namnen på alla röstberättigade. 

De får sedan ett röstkort hemskickat till folkbokföringsadressen. 

På ditt röstkort finns uppgifter om den vallokal du kan rösta i och öppettiderna under valdagen. Du ska ha med kortet, eller giltig legitimation på valdagen.

Du kan också förtidsrösta från den 22 augusti, 18 dagar före valet. Då måste du ta med röstkortet och giltig id-handling när du förtidsröstar.

Skulle du ångra din förhandsröst kan du ångra dig på valdagen. Eftersom du lämnat ifrån dig röstkortet måste du då ta med ett giltigt leg.

Hur går det till i vallokalen?

När du kommer till vallokalen ska det finnas röstsedlar på plats från alla partier som haft minst 1 procents röster i något av de två senaste valen. Valsedlarna bekostas av staten. Det finns också blanka valsedlar om du skulle sakna något partis valsedlar. 

Därefter får du valkuvert efter hur många val du får rösta i. Varje vals röstsedlar har var sin färg, gul för riksdagsvalet, vit för valet till kommunfullmäktige och blå för landstingsvalet. Kuverten har hål på sidorna så att det syns att du inte röstat flera gånger i samma val. Hålen är inte så stora att din valhemlighet avslöjas.

Därefter går du bakom en skärm och lägger en röstsedel från varje val i ett kuvert. Vill du personrösta kryssar du i kandidatens namn på valsedeln.

Med en blank valsedel kan du skriva dit partiet du vill rösta på och en kandidat. Tänk på att stava rätt till partiet och personen du anger måste ha godkänt att hon eller han ställer upp. Du kan alltså inte lura en kompis.

När du är klar och klistrat igen kuverten ställer du dig i kö för att rösta.

Vad händer med din valsedel?

När du är framme hos valförrättaren visar du ditt röstkort (eller id-handling) så blir du prickad av i röstlängden. Sedan lämnar du över kuverten. En kontrollant ser till att allt går rätt till. Dina kuvert läggs i en springa i förslutna valurnor. De är låsta när vallokalerna är öppna för att ingen ska kunna manipulera valresultatet.

Efter vallokalerna stängs räknas rösterna preliminärt, riksdagsvalet först, sedan kommunvalet och sist landstingsvalet. Rösträkningen är offentlig för att minska risken för fusk. Läs mer på Riksdagens hemsida här. 

På onsdagen efter valet ska valnämnden sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt och preliminärt.

Först därefter sker den slutliga rösträkningen av länsstyrelsen.

Rösterna räknas om i början av veckan, när sena poströster och röster som lämnats in i andra vallokaler kommit fram.