SIU:s Valprojekt 2018 ordnade ett valdebatt i Stenhagen 15 augusti 2018.

Plats: Stenhagens kulturcentrum

Tid:   18.00 – 20.00

Ämnet: Skolfrågor om
  • Läraren..
  • Likvärdighet..
  •  Skolans ägandeform..
  •   Studiero..

Debattdeltagarna var: Caroline Hoffstedt(S), Viviane Obaid (C), Christopher .lagerqvist (M), Helena Hedman Skoglund (L), Rickard Malmström (MP), Martin Vissel (KD), Hanna Victoria Mörck(V)

Moderator : Zuhair Ammya

Vi tackar till alla som var med oss.