Vi vill tacka alla som deltog i SIU,s valdebatt i Skolgatan 18 den 3 september 2018.
Tema kväll: ” Äldre” Vi vill rikta ett särskilt tack till

Caroline Hoffstedt(S); Eva Adler (mp); Cecilia Forss (M); Lina Nordquist (L)
Björn Owe (KD);Hanna Victoria Mörck(V); C BLANCO V (FI)
Moderator : Zuhair Ammya