SIU ordnade en Dialogmöte den 21 november med ansvariga politikerna, Uppsala kommun, Polis, bostadsföretag, civila samhället, boende och hyresgästförening.

Tema: Kan vi ta bort Gottsunda från utsatta områdelistan?

Workshop

  • Vad kan man göra för att Gottsunda ska tas bort från listan över ”utsatta områden”?
  • Vad kan politiker, bostadsföretag, civila samhället, kommunen, polisen, ideella organisationer kan göra för att hjälpa till?
  • Vad ska bostadförtaget kan påverka kostnader för renoveringen?

Hur boende, hyresgästföreningar, bostadsrättföreningar, kan hjälpa till att öka trivsel och tryggheten?