17Januari SIU projekt ” Uppsala vision 2030″ ordnade en kulturkväll för nyanlända. Vi bjöd in brandinspektör DANIEL HOLMGREN från utbildningsenheten i brandförsvaret i Uppsala kommun.

SIU tackar till Hiba för de goda kycklingrullar.