SIU ordförandekonferens 19 oktober 2019

SIU ordförandekonferens 19 oktober 2019. . 37 deltagare från SIUs föreningar, två tjänstemän från Uppsala kommun som berättade om nya bidrags riktlinjer, projektledare för Mänskliga rättighet dagarna och en gäst från Heby förening. Vi har beslutat om SIUs verksamhetsplan och budget för år 2020. Sedan spelade en gäst från Kanada en folk musik.