Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU


SIUs Uppdaterat stadgar 2020


SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades 1986 och har idag ca 40 medlemsföreningar. SIU är medlem i Sveriges föreningar.

Huvuduppgifter

 • Att fungera som ett samverkande organ för medlemsföreningarna i Uppsala kommun
 • Att driva invandrar- och minoritetsfrågor & projekt som är gemensamma för medlemsföreningarna
 • Att verka för ett integrerat samhälle
 • Att vara remissinstans i invandrarfrågor
 • Att sända SIU’s radioprogram RIU 98,9 FM
 • Från och med 20180101 lades ner RIU sina FM sändningar . Ändrades namn till Radio SIU. Sändningar skall föras som digital som Tex. facebook, poodcast och http://www.siuppsala.se/radio/

Mål och Syften

SIU fungerar som ett samverkande organ för medlemsföreningarna i Uppsala kommun. SIU skall med förenade krafter driva invandrar- och minoritetsfrågor som är gemensamma för medlemsföreningarna, samt verka för ett integrerat samhälle.

Verksamhetsformer

För att förverkliga SIU:s mål och syften arbetar SIU bl.a. med skrivelser, uppvaktningar och yttranden som påverkar och påskyndar invandrar- och minoritets- politiska frågor. utveckla verksamhet i frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna. Allt detta görs via kurser, konferenser och evenemang.

Vilka kan vara med?

Din förening kan vara aktiv medlem eller stödmedlem dvs, personer som accepterar SIU:s stadgar kan bli stödmedlemmar och delta i organisationens möten, aktiviteter, dock utan att ha rösträtt.

SIUs aktiviteter

Kulturella

Uppmuntrar våra medlemsföreningar att visa sina kulturella alster bl a Folkfest mot rasism, Kulturnatten samt olika tillfälle där varje förening har kulturella aktiviteter.

Sportliga

SIU hyr Tiundaskolans gymnastiksal på lördagar, där våra ungdomar/vuxna utövar inomhusaktiviteter. SIU vill därmed att barn, ungdomar, vuxna och äldre skall få tillfälle att utöva sport. SIU anordnar varje år en fotbollscup under sommaren.

Sociala

SIU utnyttjar de flesta tillfällen där  våra föreningsmedlemmar kan vara med.

Radio SIU

RADIO SIU
En viktig fråga för SIU har under flera år varit att fortsätta med radioverksamheten. SIUs närradioverksamhet är ett initiativ med syftet att skapa en mångkulturell information, detta sätter fokus på aktuella samhällsfrågor i samarbete med myndigheter, förvaltningar, och andra organisationer. Allt detta görs via SIUs eget radioprogram RIU SIU på Facebook och på hemsidan HÄR

**************

Internationella Kvinnokaféet

Internationella Kvinnokaféet

Öppet hus för kvinnor

Måndagar mellan kl. 17.00–20.00

************

 SIUs övriga aktiviteter och projekt

 • Förra året samordnade SIU 3 viktiga krismöten för att ta itu med problem i Gottsunda och Stenhagen.
 • Att vara barn och ungdom i Sverige – Kulturnattens deltagande
 • Fadderprojekt för nyanlända
 • Senior mässa – Inomhus fotboll Tiundaskolan – SIUs fotbollscup
 • Internationella Kvinnokaféet – Gottsunda dagen, med mera
 • Äldre projekt
 • Skola för alla

Välkomna att jobba med SIU!